GDPR - zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů

HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. se sídlem Zemědělská HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, IČO: 47547901 jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Typ zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete při zasílání zpráv a podnětů nebo při přihlášení do odběru novinek.

Jedná se tak nejčastěji o:

Účel zpracování údajů

Váš e-mail, telefon a jméno a příjmení používáme ke komunikaci, vyřízení podnětů, případně k poskytování služeb, plnění smlouvy. Pokud nám poskytnete e-mail k zasílání novinek, používáme jej. S údaji nakládáme v mezích zákona.

Tzv. soubory cookies používáme k měření návštěvnosti webu www.hriste-hras.cz a k opětovnému cílení reklamy v reklamních systémech Google Ads, Sklik a Facebook (Facebook pixel).

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Použití cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele webu a cílit na jeho zařízení reklamu například podle procházených stránek na webu. Cookies používáme také k měření návštěvnosti webu (Google Analytics).

Jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Doba uchovávání osobních údajů

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Bezpečnostní opatření přijatá k ochraně osobních údajů

Vynaložíme veškeré úsilí, aby zajistili, že všichni zpracovatelé použijí své nejlepší osvědčené postupy v oboru na ochranu osobních údajů a že nebudou používat osobní údaje k jiným účelům, než jaké byly dohodnuty.

Jako správci můžeme například sdílet osobní údaje s následujícími kategoriemi zpracovatelů:

V takových případech je sdílení osobních údajů se zpracovateli nezbytné, aby správci mohli plnit své smluvní závazky a také zlepšovat produkty a služby stránek.

Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami. Nepředáme žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud uživatel výslovně neschválil takový přenos nebo pokud není přenos osobních údajů mimo EHP povolen GDPR na jiném právním základě.

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@hristehras.cz.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím pište na e-mail info@hristehras.cz.

Proč naše hřiště?

více než 30 let na trhu
Více než 4000 realizací
Vyrobeno v České republice
Spolehlivý servis